Rotte og mus kommer ofte inn om høsten

Rotter og mus

En av de mest vanlige skadedyrene som finnes, gnagere finnes over hele landet. Visste du at de finner veien til omtrent. Det å oppleve mus inne i hus, skjer vanligvis i løpet av høsten og vinteren. Disse er på jakt etter mat og ly når klimaet avkjøles, selv om de fortsatt kan gi problemer gjennom resten av året, er det høst og vinter de fleste sakene dukker opp. Flertallet av de undersøkte huseierne rapporterte om gnagere på kjøkkenet, i tillegg til kjelleren og stua i mindre grad.

Et rotte- eller museproblem i et hjem eller en bedrift kan utgjøre en stor trussel for både helse og eiendom. Ulike typer vanlige gnagere er kjent for å spre Salmonella og andre bakterier. De er også i stand til å utløse allergi og astma. De kan også bære sykdomsfremkallende parasitter, som flått, lopper og lus. I tillegg til disse helsetruslene er det kjent at gnagere skader både gips og tre, og kan også tygge gjennom elektriske ledninger, noe som øker risikoen for elektriske branner.

Det finnes mange kjerringråd mot mus, men riktig tiltak for å forhindre gnagere og bevissthet er avgjørende for å sikre både mennesker og eiendom. Rotter kan presse gjennom åpninger på størrelse med en kronestykke, mens mus kan passe gjennom hull så små som en centimeter i bredden. Når de er inne, kan hunnene avle raskt. For eksempel kan en enkelt mus ha opptil 12 unger hver tredje uke, slik at angrep raskt kan vokse.

Mus

Mus finnes over mesteparten av jorden der det finnes mennesker. Den lever, ofte i nær tilknytning til mennesker og våre bygninger. Husmus er regnet som et av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. Selv om den er liten av størrelse så kan den gjøre stor materiell skade. Forebyggingen kan i stor grad gjøres ved å fjerne mattilgangen samt sikre bygninger slik at dyrene ikke kommer inn. Bekjempelse ved hjelp av feller kan være meget effektivt.

Habitat: Husmus hekker vanligvis i mørke, bortgjemte områder inne i strukturer. De er gode klatrere og kan hoppe opp til 30cm høyt, slik at de kan nå isolerte eller tilbaketrukne områder. Husmus tkan ha bolig innendørs og produsere avkom gjennom hele året.

Trusler: Husmus kan forårsake betydelig materiell skade ved å tygge gjennom materialer som gips og isolasjon. I tillegg har de vært kjent for å utløse elektriske branner ved å gnage på ledninger inne i hjemmene. Husmus kan også utgjøre alvorlige helsetrusler, i stand til å forurense lagret mat og spre sykdommer som Salmonella.

 

Forebygging

Husmus foretrekker mørke og skjermede områder, og har en tendens til å gjemme seg blant rot i husholdningene. Som sådan er det viktig å holde lagringsområdene rene og velorganiserte, og sørg for å lagre esker opp av gulvet. I tillegg vil oppbevaring av mat i forseglede, gnagersikre beholdere sikre at du ikke tiltrekker deg noen inntrengere.

Unikt faktum: Husmus kan passe gjennom åpninger så små som en krone. Videre, selv om de har dårlig syn og er fargeblinde, gjør de opp for det med andre forbedrede sanser.

 

Rotter

Brunrotta (Rattus norvegicus) har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer og har spredd seg over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Rotter er hovedsakelig nattaktive. Disse har en tendens til å gå inn i hjem om høsten når utendørs matkilder blir knappe, vanligvis hekker i kjellere, krypkjeller og andre uforstyrrede boliger når de er inne.

Trusler:

Rotter kan forårsake alvorlig materiell skade ved å gnage gjennom forskjellige materialer, inkludert plast og strømledninger. De er også sykdomsspredere og kan ta medseg sykdommer som, pest, gulsott og rottebittfeber. I tillegg kan de bringe lopper og midd inn i hjemmet.

 

Forebyggingstips: Hold øye med tegn på angrep, slik som avføring, gnagemerker og skadede matvarer. Et angrep kan vokse raskt, så det er viktig å oppdage og håndtere potensielle inntrengere raskt.

Unikt faktum: Norske rotter kan passe gjennom sprekker og hull ned mot 12mm.

Leave a Comment