Skadedyrsbekæmpelse

Hvis skadedyr har holdt deres indtog i hus, lejlighed eller have, er det vigtigt at reagere med det samme og komme hurtigt i gang med at bekæmpe dem. Der er to tilgange til skadedyrsbekæmpelse. Man kan enten anvende fælder eller bekæmpe med gift. Her finder du en generel oversigt over forskellige muligheder til bekæmpelse af forskellige slags skadedyr. Definition på skadedyr.

Indendørs er det mest hensigtsmæssigt at bruge fælder, fordi man ellers risikerer, at dyrene ligger og rådner under gulve og i hulmure med deraf følgende lugtgener. Der findes klapfælder, som dræber dyrene øjeblikkeligt, og der findes fælder, som fanger dyrene i live. Fælder er særligt egnede til mosegrise, muldvarpe, rottebekæmpelse og mus.

Rotter i køkken

Hvis man har fanget et levende dyr, kan man enten aflive det eller køre det langt væk fra sin bolig. Måren må ikke fanges i klapfælder, men kun i live. Derefter kan den skydes eller transporteres langt væk.

Gift kan udlægges i form af pellets, der udvikler fosforbrinte, som i løbet af nogle timer kvæler f.eks. mosegrisen eller muldvarpen.

Mus kan bekæmpes med chloralose, som gør musene sløve og bevirker, at de dør af kulde.

Insekter kan med fordel bekæmpes med midler, der indeholder pyrethrin.

Myrer kan i nogle tilfælde bekæmpes med et så simpelt middel som kogende vand direkte ned i boet.

Murerbier, møl, lopper, borebiller, sølvfisk og klannere kan også volde problemer, og de kan være svære at slippe af med, hvis de først er kommet indenfor.

Nogle skadedyr i hjemmet er nemme at bekæmpe selv, mens bekæmpelse af andre typer skadedyr kræver hjælp af en professionel skadedyrsbekæmper. Det er ofte nemmere og mere trygt at ringe til et firma, der specialiserer sig i skadedyrsservice.
Hvis man har rotter, skal man kontakte sin kommune, men ellers har man ikke pligt til at bekæmpe skadedyr. Det er dog altid en god ide at komme i gang med skadedyrsbekæmpelse så hurtigt som muligt, da det ellers kan komme til at koste dyrt i form af ødelagt bolig og helbred.


Om forfatteren:

Forsøger at komme med gode råd til bekæmpelse af skadedyr. Motivationen til at hjælpe andre, kom da jeg flyttede ind i en lejlighed, hvor der kravlede ca. 1 cm store sølvfiskpå køkkenbordet.... Skriv endelig din egen erfaring med bekæmpelse af skadedyr under hvert indlæg. Sammen kan vi nemmere bekæmpe skadedyr, hvilket er vores hensigt med at skabe en blog til bekæmpelse af skadedyr og udveksling af erfaringer.

Skriv kommentar