Hvordan bekæmpes rotter?

Husrotte (pestrotte) og brun rotte

I Danmark lever der to slags rotter, husrotten (også kaldet pestrotten) og den brune rotte (Rattus norvegicus). Sidstnævnte er den mest almindelige. Rotter er cirka 45 cm lange, heraf er de 20 cm hale. Rotter lever ikke kun i kloakker og på lossepladser, men mange forskellige steder.  Rotter lever i huse under gulve og på lofter samt i stalde, lagerrum, haver og på friland. Rotter ses i såvel villaer, sommerhuse og fritidshuse som i lejligheder i byen.

brunrotte - Rotter er skadedyr

Rottebekæmpelse er vigtigt

Det er meget vigtigt at tage sine forholdsregler, hvis man har rotter i boligen, for rotter er altædende og gnaver i alt. På vejnettet ses ofte sætningsskader på grund af rotternes gangsystemer, og brande kan opstå som følge af gnavernes ødelæggelser på elektriske installationer. Rotter er også smittebærere af en lang række sygdomme, hvoraf nogle er livstruende. Rottebekæmpelse er derfor vigtig allerede ved de første tegn på rotternes tilstedeværelse.

Har du rotter

Hvis der er rotter på din adresse, skal du kontakte din kommune, som har pligt til at bekæmpe rotterne. En effektiv rottebekæmpelse skal foretages af encertificeret rottefænger. Rottefængeren vil forsøge at finde ud af, hvor rotterne kommer fra. Det kan han gøre ved at undersøge, om der fx er utætheder i kloaknettet. Udendørs lægger rottefængeren som regel gift ud, mens han indendørs benytter fælder.

Forholdsregler ved rotter

Du kan selv tage visse forholdsregler for at forhindre, at der kommer rotter på din ejendom eller i din lejlighed. F.eks. skal du sørge for, at kloakker, toiletter og afløb er i orden. Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og må gerne være fremstillet af et materiale, som rotterne ikke kan gnave i, fx galvaniseret stål. Vær sikker på, at døre og vinduer slutter helt tæt. Du kan eventuelt fjerne eller beskære buske og træer, som kan give rotterne adgang til loftet. Sørg for, at der ikke ligger affaldsbunker i haven, baggården eller på loftet. Hvis du fodrer fugle i haven, så sørg for, at der ikke ligger overskydende foder fremme efter mørkets frembrud. Det er også en god idé at rottesikre børnenes kaninbure i haven.


Posted in: Rotter

Om forfatteren:

Forsøger at komme med gode råd til bekæmpelse af skadedyr. Motivationen til at hjælpe andre, kom da jeg flyttede ind i en lejlighed, hvor der kravlede ca. 1 cm store sølvfiskpå køkkenbordet.... Skriv endelig din egen erfaring med bekæmpelse af skadedyr under hvert indlæg. Sammen kan vi nemmere bekæmpe skadedyr, hvilket er vores hensigt med at skabe en blog til bekæmpelse af skadedyr og udveksling af erfaringer.

Skriv kommentar