Bekæmpelse af skadedyr – Rotter, kakerlakker, mosegrise og insekter

Modtag nyheder på e-mail!

Udvalgte Artikler

Fjernelse af hvepsebo

Hvepse – eller gedehamse, som de også kaldes – har sorte og gule markeringer og en karakteristisk krop.

Hos den store gedehams bliver arbejderne op til 2,5 cm lange, mens de mere almindelige arter bliver 12-14 mm.

Gedehamsesamfundet består af dronninger, hanner og arbejdere i et fælles bo. Hvepseboet er som regel kugleformet og bygget af et papiragtigt materiale, som gedehamsene selv fremstiller af afraspede træfibre, som de tygger og blander med spyt. Træet får de fat i ved at gnave i gamle stolper, grene og lignende.

Hvepse og fjernelse af hvepsebo

Hvepsebo

Hvepseboet kan være placeret i jorden i gamle musereder eller muldvarpegange, men kan også hænge i buske, hule træer, under tagudhæng eller på lofter. Gedehamse er mere et irritationsmoment end egentlige skadedyr. De kan dog være en plage for mennesker, hvis deres bo er for
tæt på menneskers bolig.

Fjerne hvepsebo

Man kan godt selv stå for hvepsebekæmpelse, men det er nemmere at tilkalde en professionel skadedyrsbekæmper. Hvepseboet kan nemlig være svært at komme i nærheden af uden at få hvepsestik, og det kan være placeret et sted, hvor man ikke så nemt kan komme til det, f.eks. i en hulmur eller mellem inderbeklædning og yderbeklædning i sommerhuse og kolonihavehuse.

Forsommeren er et godt tidspunkt at fjerne et hvepsebo, fordi boet endnu ikke er blevet alt for stort. Fjern hvepseboet om aftenen, når hvepsene er mindre aktive og aggressive end om dagen.

Hvis boet er frithængende, sprøjtes der først direkte op i boets indgangshul med en spray, der lammer og dræber insekterne. Det skal være en spray, der er beregnet til brug mod flyvende insekter, og som indeholder pyrethrin.

Hvis hvepseboet er skjult bag bygningsdele eller i jorden, skal der pudres med insektgift ved indgangen til boet. De store gedehamse er også aktive om natten og har et kraftigere stik end de mindre gedehamse, så her skal man overveje nøje, om man selv vil stå for at fjerne hvepseboet, eller om man vil overlade det til en professionel skadedyrsbekæmper.

Myrer i huset

Den sorte havemyre (Lasius niger) er almindelig i Danmark, og som oftest er det den type myre, som man møder indendørs. Den er snarere brun end sort, og den er mellem tre og ni mm lang. Et sort havemyresamfund kan bestå af 5-10.000 myrer fordelt på vingede hanner, dronninger og uvingede arbejdere.

Sorte myrer

De sorte havemyrer lever helst af søde væsker, f.eks. bladluseekskrementer, og kan i nogen udstrækning overmande og fortære forskellige smådyr.

Huse støbt direkte på jorden kan invaderes af myrer, hvilket mere almindeligt for huse på landet. Myrerne laver deres bo under betongulvet og trænger op i boligen gennem revner eller ved rørgennemføringer, fodpaneler og lignende. De kan også slå sig ned i isoleringsmaterialet mellem betongulvet og trægulvet og skabe så fugtige forhold, at trægulvet ødelægges.

Bekæmpelse af myrer

Bekæmpelse af myrerne er mest effektiv, hvis man kan finde og ødelægge myreboet. Metoden afhænger af, om boet findes indendørs eller udendørs. Kom af med myrerne udendørs ved at hælde kogende vand uden myregift ned i myreboet. Hvis myreboet er lige ved husets sokkel, kan myrebekæmpelse ske med et vandingsmiddel eller med myrepudder. Hvis man har myrer indendørs, kan det være svært at finde boet, for det ligger måske under gulvet eller i en hulmur. Man kan anvende et sprøjtemiddel mod myrer de steder, hvor myrerne trænger ind i boligen. Det er som regel ikke nødvendigt at tilkalde en skadedyrbekæmper.

Myrer i køkkenet

Er der myrer i køkkenet, må kun ufarlige midler anvendes på køkkenhylder og lignende. Myrepudder kan pudres på de steder, hvor myrerne dukker op, f.eks. paneler og rørgennemføringer, og myrelokkedåser kan være en udvej, hvis man ikke kan finde myreboet. Nogle insektgifte dræber myrerne med det samme, mens andre er lidt tid om at virke, så myrerne kan nå tilbage til myreboet. Når de forgiftede myrer kommer ned i boet, forgifter de alle de andre myrer.

Selvom man får bugt med myrerne et år, er der ikke nogen garanti for, at der ikke er myrer i hjemmet igen næste år. Det er så godt som umuligt at fjerne insekter i huset 100 % effektivt.

Sølvfisk i køkken eller badeværelse

Sølvfisk (Lepisma saccharina) er vingeløse insekter med en længde på 12-25 mm. Navnet skyldes nok insekternes sølvblanke skælbeklædning, deres form og hurtige bevægelser, som får dem til at ligne små sølvglinsende fisk. Sølvfisk har eksisteret i mere end 300 millioner år, så de er en slags levn fra urtiden.

Sølvfisk - Bekæmpelse af sølvfisk

Sølvfisk i køkken eller badeværelse

I Sydeuropa og Asien lever sølvfisk under sten, i huler og lignende steder, men i Danmark bor de faktisk kun indendørs. Du ser som oftest sølvfisk i køkkenet eller badeværelset, for de foretrækker lune, fugtige omgivelser. Sølvfisk foretrækker mørke, og de kommer for det meste kun frem om natten for at søge føde. Du vil sikkert kun se dem, når de piler i skjul, hvis du pludselig tænder lyset. Sølvfisk kan ikke kravle op ad lodrette flader, så du kan også se dem fanget i håndvaske, badekar og lignende steder. De er stort set altædende og kan fint leve af døde insekter, skimmel- og mugsvampe samt tapetklister og papir.

Bekæmpelse af sølvfisk

Sølvfisk kan overleve helt op til et år uden føde. Sølvfisk er blandt de mindst skadelige skadedyr, da de ikke ødelægger særligt meget og er helt uskadelige for mennesker. De kan dog forrette stor skade på bøger, frimærker og fotos. Det er ikke nemt at bekæmpe sølvfisk, og de kan sandsynligvis ikke helt undgås i boligen. Først og fremmest skal der luftes ud for at sænke luftfugtigheden i hjemmet.

Kom af med sølvfisk ved at bruge gift mod sølvfisk. Det kan enten være de almindelige typer insektspray, som kan købes i byggemarkeder og supermarkeder, eller det kan være en særlig lokkedåse til sølvfisk i stil med lokkedåser til myrer. Man kan også bruge insektpudder, som kan blæses ind i sprækker og revner, hvor sølvfiskene holder til. På de steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge pudder, kan man anvende insektlak eller flydende universalinsektmiddel med pyrethrin. Det smøres på gulvet, hvor sølvfiskene færdes, når de søger føde.

Rotter lukker supermarked

Rotter er skadedyr og Fødevarestyrelsen tager rottebesøg meget seriøst og det måtte SuperBest på Venusvej i Fredericia sande, efter at have haft besøg af rotter.

Rotterne er tilsyneladende kommet ind gennem et hul i et kloakken under centeret, som har andre butikker end SuperBest. Butikken tilbagekalder nu alle fødevarer, der er købt i perioden 4. juli 2011 til og med 18. august 2011.

Rotter

Fødevarestyrelsens råd er at smide varerne ud, gøre rent i området, hvor varerne har stået og vaske hænderne grundigt.
Rotternes afføring og urin kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier, som rotterne medbringer fra kloaksystemet. Derfor kan der være risiko for forurenede fødevarer og derfor Fødevarestyrelsen anbefaling om at kassere varerne.

Arbejdet med at lukke hullet er begyndt og der er sat fælder op, men der kan gå op til 14 dage, før rotterne er udryddet. Sådan bekæmpes og fjernes rotter.

Læs artiklen på Politiken

Mus i huset, sommerhuset eller lejligheden

Der er mere end 200 slags mus, men i hjemmet finder man hovedsageligt halsbåndmus og husmus.

Halsbåndmusen (Apodemus sylvaticus/flavicollis) er med sine 10-12 cm den største. Den er hvid på undersiden og mørkebrun på oversiden. Halsbåndmusen har sit navn efter et brunt bånd, der løber lige foran forbenene på den, og den er forholdsvis sjælden i Vestjylland og på en række større og mindre øer.

Halsbåndmus skadedyr i huset

Husmusen (Mus musculus) findes i to varianter. Den ene er mørkegrå, den anden er mere lys med mørkegråt på hoved og ryg. Husmusen er ca. 8-9 cm lang og almindelig overalt i Danmark. Begge slags mus er dygtige til at klatre, så de kan sagtens trænge ind i etagebyggeri.

Husmusen i huset

De spiser kun 3-6 gram føde i døgnet, men ødelægger langt mere. Mus gnaver i alt, så de kan forårsage stor skade på dit hjem. Elektriske installationer kan blive ødelagt med kortslutning og ildebrand til følge, og musenes ekskrementer og urin indebærer en smitterisiko. For at undgå mus og rotter i huset, sommerhuset eller lejligheden skal du først og fremmest sikre dit hjem ved at afskære dem muligheden for at komme ind gennem kældre, rør, ventilationshuller eller huller i taget. På samme måde kan husmår bekæmpes.

Rotter og mus vil søge føde, hvis de først er kommet indendørs, så det er vigtigt at pakke mad ned i tætsluttende bokse osv. Bekæmpelse af mus kan sagtens være en gør det selv-aktivitet. Fælder er den mest oplagte metode. De fleste kender musefælder, som ved hjælp af små stykker mad lokker musen ind i fælden. Maden er placeret på en udløser, som får fælden til at smække, når musen spiser af den. Det er ikke en god ide at bruge gift indendørs, da musen vil spise giften og trække sig tilbage til sit gemmested, hvor den langsomt vil gå i forrådnelse med en generende stank til følge. Musegift kan med fordel anvendes udendørs, hvis man husker at sørge for, at andre dyr eller børn ikke kan komme til den.

Muldvarpebekæmpelse

Muldvarpen – Billede og levevis

Muldvarpen (Talpa europaea) findes i hele Danmark, bortset fra Bornholm, Samsø, Møn og en række andre øer. En muldvarp bliver 15-18 cm lang og hører til insektæderne. Den lever af regnorme, insektlarver, snegle og museunger. I modsætning til mosegrisen spiser den ikke grøntsager og ødelægger ikke frugtbuskene i haven, men den kan godt skubbe dem op, hvis de står i vejen for en ny gang.

Muldvarpe i haven

Muldvarpen lever det meste af sit liv under jorden og er næsten blind. Dens skovlformede forben egner sig godt til at skovle jord. Det kan være svært at se forskel på muldskud lavet af muldvarpe og muldskud lavet af mosegrise. Hvis der er åbne huller i jorden mellem muldskuddene og gnavet i grøntsagerne, er der sikkert tale om mosegrise og ikke muldvarpe. Muldvarpens gangsystem kan blive op til 200 meter langt, og de mange muldvarpeskud kan gøre græsplænen i din have til et hullet jordareal. Det kan være svært at slippe af med en muldvarp. Selvom man får ram på en muldvarp, risikerer man, at en anden muldvarp overtager gangsystemet.

Fjerne muldvarper fra haven

Muldvarpe kan bekæmpes med muldvarpefælder eller gift. Alle må bruge fælder, men kun professionelle skadedyrsbekæmpere må anvende gift. Muldvarpe kan fanges med samme slags saks, som man fanger mosegrise med. Saksen minder lidt om en gammeldags bjørnefælde. Når den smækker i, brækkes muldvarpens rygsøjle, og dyret dør med det samme. Der findes også almindelige fælder af krydsfiner, som blot indfanger muldvarpen, men ikke dræber den. Det betyder, at man bagefter skal aflive dyret eller køre det meget langt væk fra ens egen have. Professionelle skadedyrsbekæmpere kan placere små pellets i muldvarpens gangsystem. I løbet af nogle timer udvikles der fosforbrinte, som kvæler muldvarpen. Der har også været lavet forsøg, hvor muldvarpe bekæmpes med lyd eller med udstødningsgas fra en bil eller traktor, men erfaringerne er ikke entydige.

muldvarpe i muldvarpesaks

Se mere her, hvis du har mus i huset eller haven.

Bekæmpelse af kakerlakker

I Danmark findes der tre slags kakerlakker.

Tyske kakerlakker

Den tyske kakerlak er den mest udbredte. Den har vinger, men kan ikke flyve. Den er altædende og søger efter føde om natten. Om dagen gemmer den sig i sprækker og revner. Den tyske kakerlak foretrækker en temperatur mellem 25 og 33 grader og findes især i køkkenet bag på hvidevarer, ved hånd- eller køkkenvasken og lignende lune steder.

Brunstribede kakerlakker

Den brunstribede kakerlak er efterhånden blevet mere almindelig og har det bedst ved en temperatur på 25 til 30 grader. Til forskel fra de to førstnævnte kakerlakker kan den brunstribede kakerlak klare sig i tørre rum.

Orientalske kakerlakker

Den orientalske kakerlak er ikke så almindelig. Den foretrækker en temperatur på 20 til 25 grader og findes de samme steder som den tyske kakerlak.

Kakerlakker er nataktive og bærer en lang række alvorlige sygdomme, bl.a. salmonella, dysenteri, mave- og tarmkatar og tyfus, og deres ekskrementer er årsag til både eksem og astma. Kakerlakkers formering sker via æglægning. I løbet af et par måneder udklækkes fra 10 til 40 nymfer. Én kakerlak kan blive til 100.000 i løbet af et år, så det er vigtigt at komme i gang med bekæmpelse med det samme. Det er heldigvis ret nemt at bekæmpe kakerlakker.

Kakerlakker - Dubia

Kom af med kakerlakkerne ved at kontakte en skadedyrsbekæmper

Skadedyrsbekæmperen sprøjter med et giftstof, som er blandet op med vand. Når vandet fordamper, bliver kun de små giftkrystaller tilbage. Kakerlakkerne optager giften, når de vasker sig på samme måde som en kat, og i løbet af en uge eller mindre dør de.
Der findes også en række gør det selv-produkter, men hvis kakerlakkerne først har fået fodfæste, kan det være meget svært at klare problemet selv. Man kan gardere sig mod kakerlakker ved at forsegle de potentielle indgangssteder og de åbninger, hvor kakerlakkerne kan gemme sig. Mad bør opbevares i beholdere, og sørg for, at der ikke ligger madrester nogen steder. Selv kæledyrenes mad bør fjernes om natten.

Sjælden rottesygdom

I forbindelse med det kraftige skybrud over København d. 2. juli 2011, blev en ældre herre på 62 år smittet med den farlige rottesygdom leptospirose, også kaldet Weils sygdom, som små tre uger senere kostede ham livet.

Det kraftige skybrud medførte at der kom vand i hans kælder og i vandet lå der døde rotter samt rotte afføring og urin, som derigennem overførte smitten (bakterien) til manden, som inden da ikke var svækket.

Heldigvis er leptospirose en meget sjælden sygdom. Symptomerne er feber, kulderystelser, hovedpine, gulsot og senere kan smitten medfører alvorlige skader på vitale organer som fx lunger og nyre, såfremt man ikke behandles med bl.a. penicillin så hurtig som muligt.

Bakterien spredes via blodbanerne, hvor den trænger ind i kroppen via rifter og sår i huden. Den kan efter sigende ikke overføres ved rottebid eller ved kontakt med døde rotter.  Inkubationstiden er normalt mellem 5 til 14 dage og symptomerne kan minde om influenza.

Husk derfor altid at beskytte dig med gummistøvler, lange handsker og andre værnemidler når der rengøres og ryddes op efter et skybrud og oversvømmelse samt afslut det hele med et bad.

Vand i kælder - Rottesygdomme

Mosegrise – Bekæmpelse og udseende

Bekæmpelse af mosegrise

Mosegrisen (Arvicola Terrestris) eller vandrotten kan blive op til 20 cm lang plus en hale på 10 cm. Mosegrisen ligner ikke en rotte. Mosegrisen er en dygtig svømmer og bor helst i fugtigt terræn. Ligesom muldvarpe graver mosegrise tunneler under jorden og skyder muldskud op. Det kan være svært at se, om skuddene i din have skyldes mosegrise eller muldvarpe, men hvis der er åbne huller i jorden mellem muldskuddene, er der oftest sikkert tale om mosegrise. Hvis der også er gnavet i dine planter og rødder i haven, kan du være sikker på, at der er tale om mosegrise. Mosegrise kan rasere en hel køkkenhave, så der kun er den grønne top tilbage af gulerødder og radiser, når du høster dine grøntsager. Mosegrise kan også gnave rødderne på frugttræer og frugtbuske helt over. Læs mere om skadedyrsbekæmpelse.

Mosegris død - Arvicola Terrestris

Hvordan bekæmpes mosegrise?

Mosegrise kan fanges med samme slags saks, som man fanger muldvarpe med. Saksen minder lidt om en gammeldags bjørnefælde. Når den smækker i, brækkes mosegrisens rygsøjle, og mosegrisen dør med det samme. Der findes også almindelige fælder af krydsfiner, som blot indfanger mosegrisen, men ikke dræber den. Det betyder, at man bagefter skal aflive dyret eller køre det meget langt væk fra ens egen have. Alle har lov til at benytte fælder til bekæmpelse af mosegrise.

Mosegrise skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af mosegrise kan også foregå på den måde, at en skadedyrsbekæmper lægger æbler eller majs med gift ned i gangene. Ved bekæmpelse med gift er det dog meget vigtigt at fjerne de døde dyr, så de ikke efterfølgende bliver spist af ræve, grævlinger og rovfugle, som dermed også bliver forgiftet. Som noget forholdsvist nyt er de autoriserede skadedyrsbekæmpere begyndt at anbringe små pellets i mosegrisenes gange. Efter nogle få timer udvikles fosforbrinte, der kvæler mosegrisene. Ofte vil mosegrisene dog blot grave nye gange for at komme væk fra den ildelugtende gas. Der har været eksempler på, at det virker at lede udstødningsgas fra en bil eller traktor ned i gangene, men metoden er ikke helt sikker.

Mosegris fælder i haven

Hvordan bekæmpes rotter?

Husrotte (pestrotte) og brun rotte

I Danmark lever der to slags rotter, husrotten (også kaldet pestrotten) og den brune rotte (Rattus norvegicus). Sidstnævnte er den mest almindelige. Rotter er cirka 45 cm lange, heraf er de 20 cm hale. Rotter lever ikke kun i kloakker og på lossepladser, men mange forskellige steder.  Rotter lever i huse under gulve og på lofter samt i stalde, lagerrum, haver og på friland. Rotter ses i såvel villaer, sommerhuse og fritidshuse som i lejligheder i byen.

brunrotte - Rotter er skadedyr

Rottebekæmpelse er vigtigt

Det er meget vigtigt at tage sine forholdsregler, hvis man har rotter i boligen, for rotter er altædende og gnaver i alt. På vejnettet ses ofte sætningsskader på grund af rotternes gangsystemer, og brande kan opstå som følge af gnavernes ødelæggelser på elektriske installationer. Rotter er også smittebærere af en lang række sygdomme, hvoraf nogle er livstruende. Rottebekæmpelse er derfor vigtig allerede ved de første tegn på rotternes tilstedeværelse.

Har du rotter

Hvis der er rotter på din adresse, skal du kontakte din kommune, som har pligt til at bekæmpe rotterne. En effektiv rottebekæmpelse skal foretages af encertificeret rottefænger. Rottefængeren vil forsøge at finde ud af, hvor rotterne kommer fra. Det kan han gøre ved at undersøge, om der fx er utætheder i kloaknettet. Udendørs lægger rottefængeren som regel gift ud, mens han indendørs benytter fælder.

Forholdsregler ved rotter

Du kan selv tage visse forholdsregler for at forhindre, at der kommer rotter på din ejendom eller i din lejlighed. F.eks. skal du sørge for, at kloakker, toiletter og afløb er i orden. Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og må gerne være fremstillet af et materiale, som rotterne ikke kan gnave i, fx galvaniseret stål. Vær sikker på, at døre og vinduer slutter helt tæt. Du kan eventuelt fjerne eller beskære buske og træer, som kan give rotterne adgang til loftet. Sørg for, at der ikke ligger affaldsbunker i haven, baggården eller på loftet. Hvis du fodrer fugle i haven, så sørg for, at der ikke ligger overskydende foder fremme efter mørkets frembrud. Det er også en god idé at rottesikre børnenes kaninbure i haven.